Ngày 13/8/2020, Văn Phòng Chính phủ có Văn bản số 298/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, trong đó các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2020.

Được đánh giá là tỉnh là “đầu tàu” tiên phong về phát triển kinh tế xã hội của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh dẫn đầu vùng về quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước và xuất khẩu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và tâm lý, đời sống của nhân dân, đặc biệt tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu và các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 2,63%, cao hơn bình quân chung của cả nước; sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi; nông nghiệp tăng trưởng tốt, xây dựng nông thôn mới có nhiều thành tựu; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khá với 10 dự án FDI, tổng mức vốn đăng ký 30,3 triệu USD.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. 

 Tuy nhiên việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA 7 tháng đầu năm 2020, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, giải ngân đạt tỷ lệ 35% tổng số vốn kế hoạch được giao; thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (42,7%), nhất là giải ngân vốn ODA còn rất chậm (1,7%).

 Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Bình Bình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra một số kiến nghị, trong đó có nội dung mở rộng Khu công nghiệp Yên Bình, Khu công nghiệp Sông Công 2 và bổ sung quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn; Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; Thúc đẩy đầu tư dự án Đường vành đai V trên toàn tuyến;  Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới; Xử lý vướng mắc trong việc giải ngân vốn nước ngoài vay lại tương ứng đối với Kế hoạch vốn đầu công bổ sung năm 2019 được Chính phủ giao cho các tỉnh; Xử lý vướng mắc trong thực hiện các thủ tục và cơ chế giải ngân vốn viện trợ không hoàn lại đã giao trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thái Nguyên; Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn giải ngân vốn nước ngoài cho 03 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn Tỉnh, bao gồm: Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” sử dụng vốn vay của Chính phủ Pháp; dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); dự án “Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn Tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan thống nhất về thời gian thực hiện dự án “Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc” sử dụng vốn vay WB, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 8 năm 2020, tạo điều kiện để thúc đẩy giải ngân vốn ODA của Dự án.

Về xử lý vướng mắc tại dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Pháp.

 Phó Thủ  tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5179/VPCP-QHQT ngày 26 6 /2020.

Về đề nghị phân bổ kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp nhu cầu thực tế của Tỉnh.

 Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, tỉnh Thái Nguyên rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất cụ thể các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xem xét, tổng hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Theo ngaymoionline.com.vn
Nguồn
Link bài gốc

https://ngaymoionline.com.vn/tinh-thai-nguyen-de-nghi-dieu-chinh-dau-tu-va-gia-han-giai-ngan-von-nuoc-ngoai-cho-3-du-an-su-dung-von-oda-17278.html