leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020.

Nguồn Phunumoi
Link bài gốc

http://phunumoi.net.vn/toan-canh-he-thong-ngan-hang-viet-nam-9-thang-dau-nam-2020-vpbank-tren-dinh-no-xau-i213710.html